Beeldend Beleid

Birds

Welkom

Welkom in het beeldend beleidsplan 'Beuningen Buiten Gewoon Verlicht'

De gemeente Beuningen laat in dit beeldend beleid zien wat haar visie is op het licht in de openbare ruimte. Denk daarbij aan de straatverlichting, de reclameverlichting, maar ook de paardenstallen in onze gemeente, de kassen, de verlichting van bedrijven en op parkeerterreinen. Kortom al het licht in onze openbare ruimte.

 We laten u door foto’s zien wat we voor ogen hebben. Ons doel is om samen met u tot een leefbare en duurzame openbare ruimte te komen.

 Wij wensen u veel kijkplezier!

 

 

 

Inleiding

Het huidige beleidsplan voor de openbare verlichting in de gemeente Beuningen is opgesteld voor de beleidsperiode 2009-2013. De afgelopen jaren is gewerkt aan de uitvoering van de destijds geformuleerde uitgangspunten. Dit beleidsplan moet geactualiseerd worden gezien de ontwikkeling op het gebied van de openbare verlichting.

De gemeente Beuningen draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Er zijn 5434 masten en 5547 armaturen in onze gemeente. Duidelijk is dat ongeveer 41% van de bestaande armaturen en 16% van de bestaande masten sterk verouderd is en aan vervanging toe is. Maar we willen niet zomaar gaan vervangen. Hoeveel licht hebben we nodig en wanneer?

Daarnaast is de openbare verlichting niet de enige lichtbron die het beeld in de openbare ruimte bepaalt. Ook verlichting van sportvelden, monumenten, reclame, bedrijven e.d. stralen licht uit en hebben invloed op die openbare ruimte.

 

 

Voor het opstellen van het Beleidsplan Openbare Verlichting is een projectgroep ingericht, bestaande uit verschillende ambtelijke vakdisciplines. Ook zijn diverse partijen uit de gemeente geconsulteerd zoals:
- Politie;
- Standvast Wonen;
- Stichting Perspectief;
- Stichting Centrummanagement Beuningen;
- Bedrijvenvereniging Schoenaker;
- TPN-West de Sluis.
Deze partijen hebben bijgedragen aan het opstellen van de uitgangspunten, die tot dit beleidsplan 'Beuningen Buiten Gewoon Verlicht' hebben geleid.

Burgerparticipatie
Wij hebben burgerparticipatie hoog in ons vaandel staan. De burgers worden waar mogelijk betrokken bij het tot stand komen van nieuw beleid. Daarom is de initiatiefgroep van bewoners uit Weurt Laan 1945 en een groep bewoners uit Beuningen benaderd om in de avond locatiebezoeken af te leggen. Ook is met winkeliers in Beuningen buiten rondgelopen.
De reacties uit de bezoeken en de vastgestelde Nota van Uitgangspunten zijn verwerkt in dit beeldende beleidsplan 'Beuningen Buiten Gewoon Verlicht'.

Kunstlicht en de effecten daarvan
Gemiddeld leven we circa 48% van onze tijd in het donker. De openbare verlichting in onze gemeente draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten in de donkere uren. Deze openbare verlichting kan een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en een prettige leefomgeving.
Zij kost echter ook energie, kan lichthinder veroorzaken en heeft effect op de flora en fauna. Ons lichaam heeft ook donkerte nodig, onder andere voor de aanmaak van melatonine. Daarom is het van belang om een goede afweging te maken waar we licht plaatsen, hoeveel licht en op welke tijden deze moet branden.

Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar de openbare verlichting te kijken, maar naar alle lichtbronnen in de openbare ruimte. Tezamen bepaalt het immers het beeld buiten.
Door gezamenlijk op te trekken kunnen we een prettigere openbare ruimte creëren die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Snel
Wilt u snel op hoofdlijnen weten wat het beleid van de gemeente is? Klik dan op deze link: Beleid in hoofdpunten.pdf

Informatie

Beleid in hoofdlijnen
Wilt u snel de hoofdlijnen lezen van het beleid, dan kunt u op deze link klikken: Beleid in hoofdpunten.pdf

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de diverse onderwerpen? Onderstaand kunt u per onderwerp meer lezen, deze staan gesorteerd op indeling. Klik op de naam.

Licht op/van/in Gebied                           Onderwerp
Bedrijventerrein.pdf Buitengebied.pdf Dimmen.pdf
Bezienswaardigheden.pdf Centrum.pdf Duurzaamheid, Energie en Milieu.pdf
Fietspaden.pdf Natuurgebied.pdf Landelijke regelgeving Openbare Verlichting en Beuningen.pdf
Inwoners en licht.pdf Parken.pdf LED.pdf
Paardenbakken.pdf Parkeerterreinen.pdf Markering.pdf
Reclameverlichting.pdf Sportvelden.pdf Materiaal.pdf
Recreatie.pdf Woongebieden.pdf Verkeers- en sociale veiligheid.pdf
Stallen en kassen.pdf    
Voetpaden en Achterpaden.pdf    
Wegen.pdf    

 

Contact

Wilt u een storing melden aan de openbare verlichting? Vermeld dan duidelijk het nummer van de betreffende lantaarnpaal en de straatnaam. U kunt de storing melden op telefoonnummer 024-6780876 of via de site van de gemeente door hier te klikken.

Mocht u een vraag hebben over dit beleidsplan? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Beuningen op telefoonnummer 14 024 of via email naar gemeente@beuningen.nl

 

Auteurs: Ben Berendsen (gemeente Beuningen) en Heleen Lieftink (Lieftink Advies)
Opdrachtgever: Gemeente Beuningen
De foto’s zijn gemaakt door Merijn Koelink Photography
Deze foto’s mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Beuningen gebruikt worden.
Build by: Bitman

Lieftink Advies, 2016